แผนที่

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

248 ม.1 ถนนศาลายา - นครชัยศรี

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โทร 02-444-6000