พิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 

[popup_anything id=”566″]

[popup_anything id=”61″]

[popup_anything id=”31″]

[popup_anything id=”201″]

[popup_anything id=”566″]

[popup_anything id=”61″]

[popup_anything id=”31″]

[popup_anything id=”201″]

 

รวมภาพผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประจำปี 2562

Image is not available

ประมวลภาพพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Image is not available

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

previous arrow
next arrow
1
2
Slider
 
Image is not available
วีดีโอ พิธีประทานปริญญาบัตร
ประจำปี ๒๕๖๑
Image is not available
สมเด็จพระสังฆราช
ประทานพระโอวาทแด่ผู้สำเร็จการศึกษา
ในพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจำปี ๒๕๖๑
Image is not available
สมเด็จพระสังฆราช
เสด็จเป็นประธาน
ในพิธีประทานปริญญาบัตร มมร
ประจำปี ๒๕๖๑
Image is not available
Image is not available
วีดีทัศน์สาธิต
การเข้ารับประทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
previous arrow
next arrow
Slider

 

This will close in 0 seconds