หน้าแรก

รวมภาพผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประจำปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพ

วีดีทัศน์

Image is not available
วีดีโอ พิธีประทานปริญญาบัตร
ประจำปี ๒๕๖๑
Image is not available
สมเด็จพระสังฆราช
ประทานพระโอวาทแด่ผู้สำเร็จการศึกษา
ในพิธีประทานปริญญาบัตร
ประจำปี ๒๕๖๑
Image is not available
สมเด็จพระสังฆราช
เสด็จเป็นประธาน
ในพิธีประทานปริญญาบัตร มมร
ประจำปี ๒๕๖๑
Image is not available
Image is not available
วีดีทัศน์สาธิต
การเข้ารับประทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Image is not available
วีดีทัศน์สาธิตการแต่งกายบัณฑิต
พิธีประทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
previous arrow
next arrow
Slider