กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ วันซ้อมใหญ่และวันรับจริง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fgraduation.mbu.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2Fgraduation-2562-1.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]